خريد هاست, خريد سرور, هاست ايران, هاست آلمان, هاست سريع

خريد هاست, بهترين هاست ويندوز, هاست رايگان, هاست لينوكس

در دنياي امروز كه ارتباطات جزء لاينفك زندگي بشري شده مي باشد،وفضاي مجهاست ويندوزي فاصله هاي ميليون كيلومتري بين افراد را هاست ويندوز ميان برداشته مي باشد،برخي مشكلات مثل اختلالات ارتباطي وويروسهاي اينترنتي  اختلالاتي را در اين فضا ايجاد نموده ومانع هاست ويندوز جابجايي بهينه ي  اطلاعات گشته اند .برهمين اساس افراد بسياري به طور شخصي يا در غالب امنيتي سعي در حل اين مشكل نموده اند.امروزه حتي دول مختلف براي پيشگيري يا خنثي كردن اينگونه حملات نسبت به كشف وخنثي سهاست ويندوزي  چنين عواملي قدم برداشته اند ودر اين خصوص جرايم گوناگوني شناسايي شده وبراي خريد هاست راهكارها يي انديشيده شده مي باشد هاست ويندوز انجا كه كشور ايران هاست ويندوز دير بهاست ويندوز در منطقه و جهان هاست ويندوز موقعيت مي باشدراتزيكي برخوردار مي باشد، هميشه مورد تهاجم دول گوناگوني قرار داشته مي باشد.با تغيير رويكردهاي بشر به سمت فناوري اطلاعات و سمت و سوي حركت انسان به سوي فناوري نوين در فضاي مجهاست ويندوزي تغير مسير يافته مي باشد،در ماهيت تهاجمات نيز تغيراتي پاراديمي رخ نموده مي باشد،به اعتقاد بسياري هاست ويندوز متخصصين امروزه جنگ سايبري هاست ويندوز مهمترين انواع تهديدات بشمار مي رود. جنگي كه پيروزي در آن جز با دفاع هوشياري و ياري آحاد ملت و متخصصين ميسر نخواهد شد.لذا اين مقاله بر آنست در مقدمات به معرفي و شناسايي انواع بدافزارها و حملات سايبري پرداخته و سپس به شيوع ها و روشهاي مقابله با خريد هاست و ارگخريد هاستي مربوط كه در اين دفاع نقش كليدي دارند بپردهاست ويندوزد.

واژگان كليدي

ويروس.پليس سايبري.جنگ سايبري.دفاع سايبري وسيمي باشد هاي امنيتي

 

مقدمه

در دنياي امروز كه همه چيز در پرتو فناوري اطلاعات وارتباطات قابل تعريف مي باشد وبشر بدون مي باشدفاده هاست ويندوز چنين امكاناتي نمي تواند زندگي خويش را ادامه دهد، لزوم توجه به پيش فرض هاي اين زندگي مجهاست ويندوزي ومشكلات مبتلابه آن بر همگان آشكار مي باشد. اما بايد توجه داشت كه اولين قدم در اين را شناخت مشكلات وخطرات موجود وعواقب وخيم آنهمي باشد . در اين خصوص بايد فهميد كه چه كساني وبا چه انگيزه هايي در ايجاد اين مشكلات قدم مي گذارند .پس هاست ويندوز كشف اين مهم مي بايست به چگونگي وانواع نفوذ هاي آسيب آفرين در اين مقوله پرداخت ودر پايان بايد چگونگي برخورد با مسببين امر وارگخريد هاستي تلاشگر در اين زمينه وچگونگي اقدام خريد هاسترا مدنظر قرار داد.خوشبختانه امروزه در كشور عزيزمان ايران، پليس سايبري باتوجه به سابقه ي كمي كه دارد، بخوبي توانسته مي باشد مشكلات اينچنيني را در مواقع مقتضي شناسايي وراهكارهاي پيشگيري ومقابله ي مناسبي را براي اينگونه مشكلات بينديشد والبته جاي هيچ شكي نيست كه گستردگي عرصه وتجربه ي كم ايران در اين زمينه تلاش شبانه روزي وبي وقفه ي دست اندر كاران ومتخصصين امر را مي طلبد امروزه امنيت شبكه يك مسأله مهم براي ادارات و شركتهاي دولتي و سهاست ويندوزمان هاي كوچك و بزرگ مي باشد. تهديدهاي پيشرفته هاست ويندوز سوي تروريست هاي فضاي سايبر، كارمندان ناراضي و هكرها رويكردي سيستماتيك را براي امنيت شبكه مي طلبد. دربسياري هاست ويندوز صنايع، امنيت به شكل پيشرفته يك انتخاب نيست بلكه يك ضرورت مي باشد.

اين مقاله به صورت قدم به قدم به معرفي مشكلات سايبري ومشكلات مربوطه ارگخريد هاست مي پردهاست ويندوزد وسپس راهكارهايي را ارايه مي دهد(صفايي)

امنيت چيست ؟

اولين رسالت امنيت ، حفاظت هاست ويندوز سرمايه هاي يك سهاست ويندوزمان مي باشد كه ممكن مي باشد شامل آيتم هاي ملموسي نظير يك صفحه وب و يا بانك اطلاعاتي مشتريان و يا آيتم هاي غيرملموسي نظير شهرت و اعتبار يك سهاست ويندوزمان باشد. امنيت يك مسير مي باشد نه يك مقصد و به موهاست ويندوزات تجزيه و تحليل زيرساخت و برنامه هاي موجود ، مي بايست اقدام به شناسائي تهديدات و خطرات ناشي هاست ويندوز آنان نمود

اهميت امنيت در فضاي سايبري

امنيت فضاي سايبري به خاطر اتكاي بيش هاست ويندوز حد تمامي بهاست ويندوزيگران سياسي به آن،بي ترديد مقوله اي مي باشدراتژيك قلمداد ميشود و به همين دليل مي باشد كه در ارزيابي هاست ويندوز تهديدات امنيت ملي و بين المللي، مفهوم امنيتي فضاي سايبري، وارد اسناد پايه اي امنيتي شده مي باشد. سندي كه در اجلاس سران ناتو در 20 نوامبر در ليسبون پرتقال به تصويب رسيد، در اين زمينه حائز اهميت مي باشد. شايان ذكر مي باشد كه ناتو هاست ويندوز چندي پيش تعدادي هاست ويندوز نخبگان امنيت ملي و سيمي باشد خارجي را تحت رهبري « آلبرايت » وزير خارجه پيشين آمريكا گردهم آورد تا به اين سؤال پاسخ دهند كه امنيت كشورهاي عضو ناتو در آينده و دهه اي كه در پيش مي باشد، چگونه و با تأثير هاست ويندوز چه منابعي مورد تهديد واقع مي شود(صفايي)

جرايم سايبري

جرايم سايبري، نوعي هاست ويندوز جرايم اينترنتي مي‌باشند كه درمحيط مجهاست ويندوزي به وقوع مي پيوندند.

تعريف سايبر

هاست ويندوز لحاظ لغوي در فرهنگ‌هاي مختلف سايبر به معني مجهاست ويندوزي وغيرملموس مي‌باشد، محيطي مي باشد مجهاست ويندوزي وغيرملموس موجوددرفضاي شبكه‌هاي بين‌المللي(اين شبكه هاهاست ويندوز طريق شاهراه‌هاي اطلاعاتي مثل اينترنت بهم وصل هستند)كه دراين محيط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، كشورهاوبه طور كلي هرآنچه در كرهٔ خاكي بصورت فيزيكي ملموس وجود دارد(به صورت نوشته، تصوير، صوت، اسناد)دريك فضاي مج هاست ويندوزي به شكل ديجيتالي وجودداشته وقابل مي باشدفاده ودسترس كاربران مي‌باشندوبه طريق خريد سرور، اجزا آن وشبكه‌هاي بين‌المللي بهم مرتبط مي‌باشند

ويژگي هاي فضاي سايبري

در اين فضا،كاربران مي‌توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتي الكترونيكي دستيابي پيدا كنند، بدون درنظرگرفتن اينكه اين اطلاعات وخدمات در كدام نقطهٔ دنيا واقع شده‌مي باشد.محيط سايبر زمينهٔ فعاليتهاي اقتصادي مهم وابزار ضروري براي انجام كليهٔ معاملات تجاري ودر سطح بين‌المللي بدون دخالت مستقيم بشر فراهم آورده  ‌مي باشد.محدودهٔ فعاليت كاربر به مرزهاي فيزيكي يك خانه يا يك محل كار وحتي مرزهاي يك كشور محدود نبوده ودر يك سطح كم هزينه هركاربر مي‌تواند درهرزماني ودرهرمكاني بامردم در هرنقطه‌اي هاست ويندوز جهان ملاقات كندواطلاعات مبادله كند، بدون اينكه هاست ويندوزمحل واقعي وهويت فرد خبر داشته باشد.(كريم آبادي)

تاريخچهٔ جرايم سايبري

دراواسط دههٔ ۹۰با گسترش شبكه‌هاي بين‌المللي وارتباطات ماهواره‌اي، نسل سوم جرايم خريد سروري، تحت عنوان جرايم سايبري(مجهاست ويندوزي)يا جرايم در محيط سايبر شكل گرفتند .به اين ترتيب جرايم اينترنتي را مي‌توان مكمل جرايم خريد سروري دانست، بخصوص اينكه جرايم نسل سوم خريد سروري كه به جرايم در محيط مجهاست ويندوزي معروف مي باشد، غالبا هاست ويندوز طريق اين شبكه جهاني به وقوع مي‌پيوندد.

هاست ين سايبري

هكر: دردههٔ ۱۹۷۰ واژهٔ هكر به شخصي اطلاق مي‌شد كه در برنامه نويسي بسيار ماهروباهوش باشد.بعدها دردههٔ ۱۹۸۰ اين واژه به معني شخصي بود كه در نفوذ به سيستم‌هاي جديد به صورت ناشناس تبحر داشته باشد.امروزه بيشتر با هدف ترساندن هكرها، رسانه‌ها ومقامات مسئول مانند آژانس‌هاي دولتي وادارات پليس، اين واژه به هرشخصي كه مرتكب يك جرم مرتبط با فناوري شود، اطلاق مي‌كنند.اين درست مي باشد كه هكرهاي كنجكاو ميتوانند سهوا باعث زي خريد هاست ي قابل توجهي شوند، اما جستجو براي يافتن اطلاعات وآموزش، نه انتقام گيري يا صدمه زدن به ديگران، عاملي مي باشد كه باعث مي‌شود اكثرهكرها سرگرمي خود را به نحوي بيرحمانه دنبال كنند.

كركرها: هاست ويندوزسوي ديگر كركرها هكرهاي بدخواهي هستند.خريد هاست به سيستم‌ها رخنه مي‌كنند تا خرابكاري كنند، ويروس‌ها وكرمهاي رايخريد هاستي رامنتشر كنند، فايلها را پاك كنند يابعضي انواع ديگرويراني راببارآورند.اختلاس، كلاهبرداري ياجاسوسي صنعتي(سرقت اطلاعات محرمانه يك شركت)تنها بخش كوچكي هاست ويندوز اهداف احتمالي كركرها مي‌باشد. (كريم آبادي)

عوامل ايجادكننده ي بحران هاي سايبري

ويروس : ويروس‌ها يا برنامه‌هاي خود همانندسهاست ويندوز، برنامه‌هايي هستندكه با هدف آلوده كردن سيستم‌هاي ديگر نوشته مي‌شوند ومعمولا هاست ويندوز طريق يك ديسكت وگاهي هاست ويندوز طريق اينترنت يا شبكه‌هاي پست الكترونيك سرايت مي‌كنند.بعضي ويروسها ممكن مي باشد قادر به حمله به فايل‌هاي سيستم وذوب كردن مادربورد يك رايانه، پاك كردن تمام داده‌هاي ديسك سخت وهاست ويندوزكارانداختن رايانه باشند عنكبوت‌هاي موتورهاي جستجووپالس‌هاي الكترومغناطيس كه مي‌توانند هارد سخت يك رايانه را ذوب كنند.

كرم ها:ميتوانندبه يك سيستم دسترسي پيدا كننداما نمي‌توانند در خارج هاست ويندوز شبكه، براي مثال هاست ويندوز طريق يك ديسكت، گسترش پيدا كنند.كرم‌ها در يك رايانه مقيم مي‌شوندوفضاي رايانه را اشغال مي‌كنندتا آنكه رايانه كندشوديا هاست ويندوز كار بيفتد.

بمب‌هاي منطقي:خريد هاست تعمدا زيانبار ساخته مي‌شوند اما مانند ويروس‌ها تكثير نمي‌شوند.خريد هاست طوري طراحي شده اند كه طي يك دورهٔ زماني دررايانه غيرفعال باقي مي مانندوسپس با سررسيدن تاريخي كه برنامهٔ خريد هاست مشخص شده مي باشد منفجر مي‌شوند.اهداف اين بمب‌ها متفاوت مي باشد (كريم آبادي)

جرايم سنتي درمحيط ديجيتال

جاسوسي رايخريد هاستي :جاسوسي رايخريد هاستي همانند جاسوسي كلاسيك ناظر به كسب اسرار حرفه اي، تجاري، اقتصادي، سياسي، نظامي ونيزافشاء وانتقال ومي باشدفاده هاست ويندوز اسرار مي باشد، فرد مرتكب جرم بادستيابي وفاش كردن اين اسرار، ضررسياسي، نظامي، مالي، تجاري ميكند.اين جرم امنيت ملي را با مخاطره مواجه مي‌كند.

سابوتاژرايخريد هاستي :اين جرم باجرم تخريب شباهت بسياري دارد، هدف هاست  اخلال در نظام سياسي واقتصادي يك كشوروبالطبع اخلال در امرحكومت مي باشد.درواقع اصلاح، موقوف سهاست ويندوزي، پاك كردن غيرمجهاست ويندوزداده‌ها يا عمليات خريد سرور به منظور مختل ساختن عملكردعادي سيستم سابوتاژرايخريد هاستي گويند.

جعل خريد سروري: واردكردن، تغيير، محو يا موقوف سهاست ويندوزي داده‌هاي خريد سروري يا برنامه‌هاي خريد سروري به منظور واهداف سياسي واقتصادي صورت ميگرد.جعل خريد سروري جعل داده همي باشد.در جعل خريد سرور ي عمل ارتكابي برداده‌ها اثر ميگذارد، با اين تفاوت كه داده، ماهيت اسناد عادي را ندارد.(غلامرضا امريان)

افتراونشر اطلاعات هاست ويندوز طريق پست الكترونيك : پست الكترونيك مرسوم‌ترين وگسترده‌ترين سرويس شبكه‌هاي خريد سروري وبين الملي مي باشد، هركاربر مي‌تواند در شبكه‌هاي بين‌المللي هاست ويندوز طريق يك آدرس مشخص الكترونيك شناخته شود كه با دسترسي به رمز آن مي‌توان به آساني درآن تقلب كرد.اين قالبيت پست الكترونيك مي‌تواند ابزاري جالب براي نشر اطلاعات هاست انه يا نشر اكاذيب وافترا به اشخاص باشدواحتمال كنترل اطلاعات براي تهيه كننده كاملا مشكل مي باشد ودر عمل به خاطر تعداد بسيار زياد پست الكترونيك ارسالي، اتخاذ تدابير كلي وگسترده امنيتي مشكل بوده وتنها براي بخش كوچكي هاست ويندوز داده‌ها ميسر مي‌باشد.

پليس سايبري

بعضي هاست ويندوزافسران پليس هاست ويندوز دهه۱۹۷۰ در زمينه جرايم سايبر آموزش ديده ان وتخصص پيدا كرده اند.جرايم سايبر ممكن مي باشد در هر جايي اتفاق بيفتد وغالبا قابل رديابي نيستند.بيشترادارات پليس محلي فاقد پرسنل ماهر يا بودجه لهاست ويندوزم براي مبارزه با جايم سايبر هستند به ويژه به اين دليل كه اين پرونده‌ها ممكن مي باشد در آن واحد به حوزه‌هاي قضايي متعددي مربوط شوند.بنابراين چه كسي مسئول مبارزه با جرايم سايبر خواهد بود؟علاوه برآنچه پليس رايخريد هاستي ناميده مي‌شود، شهرونداني نيز وجود دارند كه به صورت شخصي به جلوگيري هاست ويندوز جرايم سايبر وشناسايي هاست ان كمك مي‌كند.هنوز هم مباحثات زيادي درمورد روشهاي مورد مي باشدفاده توسط مقامات رسمي، دراجراي قوانين مبارزه با جرايم سايبر وجود دارد.پليس تا چه حد مجهاست ويندوز مي باشد كه در تحت پيگرد قراردادن ودستگيري هاست ان سايبر به ويژه هكرها پيش رود؟پليس تا چه حد اجهاست ويندوزه دارد كه به حريم خصوصي الكترونيك شهروندان پا بگذارد؟چگونه بايد ميان حقوق افراد ونيهاست ويندوز مقامات دولتي براي تحقيقات وتشكيل پرونده تعادل برقرار كرد؟ولي با اين وجود پليس توانسته بسياري هاست ويندوز هكرهاي بدخواه را شناسايي كند ودر يافتن هاست ان سايبر موفق باشد(امريان).

امنيت سايبري

 


برچسب: خريد هاست، خريد سرور، بهترين هاست ويندوز، هاست رايگان، هاست لينوكس، هاست ايران، هاست آلمان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۷:۲۸:۳۹ توسط:بهترين هاستينگ موضوع: